Οικονομικά Στοιχεία

Not all animals are equipped to supply the sort of support required to assist you with your mental health symptoms. An emotional support animal is an excellent means to aid with many problems. Emotional support animals aren’t a scam. If you’re in the usa, you might have heard of emotional support animal or ESA.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014